picture picture picture

Post print processing

Gia công sau in là quy trình diễn ra sau khi in thành phẩm. Bên cạnh thiết kế đẹp, in màu chuẩn, hình ảnh sắc nét thì cần sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản mẫu. Đây là công việc không thể thiếu sau khi in, là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm ưng ý và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note
Sổ tay đóng lò xo, dán keo note Sổ tay đóng lò xo, dán keo note

hình ảnh

https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png https://chietquangbaobi.com/uploads/banner/2023_04/maskgroup254.png

khám phá

Bạn có nhu cần Post print processing liên hệ ngay với chúng tôi

Đồng hành cùng chúng tôi

Đối tác 4
Đối tác 3
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12